Cenitev in vrednotenje nepremičnin

Storitev vrednotenja nepremičnin.

Dne 19.7.2011 je Odbor za mednarnodne standarde ocenjevanja vrednosti (International Valuation Standard Committee) v Londonu objavil Deveto izdajo Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV). O tem je možno najti podrobno pod www.ivsc.org. Nova, Deveta izdaja MSOV.....